Blog Name

A short description introducing your blog so visitors know what type of posts they will find here.

Join our newsletter to stay updated

เรียนโยคะเบื้องต้น YogaWithLala

สวัสดีค่ะชื่อลาล่านะคะ ลาล่าเป็นครูสอนโยคะ สอนมาเกือบ 9 ปีแล้วก็รักการสอนโยคะมาก ลาล่าเคยอาศัยอยู่หลายประเทศ ไม่ว่าจะเป็น อเมริกา , ออสเตรเลีย , อังกฤษ และอีกมากมายค่ะ สิ่งที่ลาล่าชอบคือกิจกรรมกลางแจ้ง , การท่องเที่ยว , การทำอาหาร และการฝึกโยคะ ถ้าเพื่อน

Read More